ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

Stacking Racks

Stacking Racks ถูกออกแบบมาเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งมักจะมีการเคลื่อนย้ายบ่อย สามารถจัดเก็บสินค้าได้หลากหลายประเภท ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บทั้งก่อน และหลังการใช้งาน โดยสามารถวางซ้อนกันทำให้ไม่เสียพื้นที่ในการวางเมื่อจัดเก็บ