ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

Drive-in Racking System

       ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน และมีจำนวนมาก ลักษณะการจัดเก็บ คือ สินค้าที่เหมือนกันเก็บไว้ในระดับเดียวกัน ระบบจัดเก็บนี้เป็นลักษณะ First In Last Out (FILO) คือ สินค้าที่เก็บก่อนจะออกทีหลัง โดยต้องจัดลำดับให้สินค้าที่ต้องการขนย้ายก่อนอยู่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา ระบบจัดเก็บนี้มีข้อจำกัดเรื่องพาเลทสินค้าพอสมควร แต่การใช้พื้นที่สำหรับช่องทางรถวิ่งจะน้อยกว่าระบบ Selective Racking ทำให้จัดเก็บได้มากกว่าเหมาะสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งคลังสินค้าแบบห้องเย็นที่ไว้รับฝากสินค้า

คุณสมบัติสินค้า:

  • โครงสร้างออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่ได้ถึง 40-60% สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังสินค้าได้มากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้า (Stock) เพราะสินค้าในแต่ละชั้นแตกต่างกัน จึงง่ายต่อการจัดเก็บและลำเลียงออก
  • โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้มาก
  • สามารถปรับระดับชั้นให้เหมาะกับลักษณะสินค้าที่ต้องการจัดเก็บได้
  • สามารถเลือกใช้โครงสร้างเสาผลิตจาก Pre-Galvanized แข็งแรงทนทานทุกสภาพอากาศ
  • การลงทุนต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรการจัดเก็บสินค้า