ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

Pallet Flow Racking System

       ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมระบบนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดเก็บคลังสินค้า เนื่องจากสามารถประหยัดแรงงานคน และประหยัดพื้นที่ได้ถึง 25-50% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม Stock สินค้า โดยมีสินค้าโชว์อยู่ด้านนอกเพียงด้านเดียว ทำให้การตรวจเช็คเป็นไปได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และป้องกันสินค้าขาดช่วง โดยสามารถตรวจเช็คได้จาก Filling Card ข้อดีของระบบ คือ สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บได้สูงสุด และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของแรงงาน และจำนวนรถยกลงได้

คุณสมบัติสินค้า:

  • เพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ในการจัดเก็บโดยไม่เสียพื้นที่รอบๆ ข้าง
  • สามารถจัดเก็บได้มากถึง 90% ของปริมาตรคลังสินค้า
  • สามารถปรับระดับชั้น และความกว้างของรางให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า
  • สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยระบบลูกกลิ้ง
  • สามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยการตรวจเช็คจาก Filling Card
  • ช่วยประหยัดเวลา และลดแรงงานในการปฏิบัติงานลง