ผลิตภัณฑ์ของเรา

Racking Storage System

ชั้นจัดเก็บอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ และ ชั้นสินค้าสำหรับร้านค้าปลีกทั่วไป

Document & Library Storage System

ชั้นหนังสือห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องสมุด รวมถึงชั้นจัดจัดเก็บยาในโรงพยาบาล 

Ready Racking System

ชั้นวางสินค้า ชั้นสำหรับร้านค้าปลีก ค้าส่ง รูปแบบประกอบง่าย พร้อมใช้งาน

Audi Racking / NextGenCare

NextgenCare บำรุงรักษา รื้อย้าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ชั้นวางสินค้า