ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

Integrated Rack for Consumer Products / ชั้นวางสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค

     ชั้นวางสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดใหญ่ประเภท Hyper Mart ซึ่งมีทั้ง Supermarket และ Department Store เป็นการออกแบบผสมผสานระหว่าง Shelving กับ Racking เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ในการโชว์สินค้าเพื่อการจำหน่าย และสามารถวาง Stock สินค้าได้ โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อความเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ขนาดกลาง-ใหญ่ ออกแบบร้าน และจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบ

คุณสมบัติสินค้า : 

  • ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับความหลากหลายของสินค้า
  • สามารถเก็บ Stock สินค้าที่เป็นชิ้น หรือจัดเก็บต่อพาเลทได้
  • แผ่นชั้นวางสินค้า รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ต่อแผ่นต่อชิ้น
  • คานวาง Stock สินค้า รับน้ำหนัก 1000 กิโลกรัม ต่อระดับชั้นหรือ 500 กิโลกรัม ต่อพาเลท