บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด
463/1 ถนนอ่อนนุช (ปากซอยอ่อนนุช 63) แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250
โทร. (662) 720-0444
HOTLINE 081-358-1919