ตรวจสอบชั้นวางสินค้า
หมวดหมู่ย่อย
Audit Racking

Audit Racking

Nextgen Care รับปรึกษาและตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของโครงสร้างชั้นวางสินค้าภายในคลังสินค้าตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในการใช้งาน