ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

Mobile Racking Systems

      ระบบการจัดเก็บสินค้าประเภทเคลื่อนที่ได้ (Mobile Racking System) เป็นการติดตั้งชั้นจัดเก็บสินค้าไว้บนชุดรางเลื่อน ซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน และเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้ในหลากหลายกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม 

     ความโดดเด่นของระบบการจัดเก็บสินค้าประเภทเคลื่อนที่ได้ (Mobile Racking System) นั้น คือผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้มากกว่า 85% ของพื้นที่ทั้งหมด รวมถึงการเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น 

     ระบบการจัดเก็บสินค้าประเภทนี้จึงตอบโจทย์เป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการจัดเก็บสินค้าเป็นจำนวนมาก (High Capacity), อุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายในประเภทสินค้า (SKUs) รวมถึงประเภทห้องเย็น (Cold Room)