ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

Cantilever Racking System

       ออกแบบสำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากสิ่งของประเภทอื่นๆ คือ มีลักษณะตามแนวยาว เช่น ท่อแป๊ปน้ำ, เหล็กรูปพรรณ, อลูมิเนียมเส้น, แผ่นกระดาน, ท่อนไม้ ฯลฯ เป็น Rack ที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บวัตถุแนวยาวได้สะดวก และ ง่ายต่อการค้นหาและนำออก โครงสร้างมีให้เลือกใช้ทั้งรุ่นรับน้ำหนักมาก, รุ่นรับน้ำหนักปานกลาง และรุ่นรับน้ำหนักน้อย

คุณสมบัติสินค้า:

  • เหมาะสำหรับจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะตามแนวยาว
  • โครงสร้างชั้นวางเรียบง่ายและแข็งแรง สะดวกต่อการประกอบติดตั้ง
  • สะดวกต่อการหยิบค้น มีการจัดวางสิ่งของที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ
  • มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ทั้งมาก, ปานกลาง และน้ำหนักน้อย
  • สามารถปรับระดับชั้นให้เหมาะสมกับลักษณะ และชนิดของสิ่งของได้