ตรวจสอบชั้นวางสินค้า
หมวดหมู่ย่อย
Modify Racking

Modify Racking 

Nextgen Care ให้บริการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นวางสินค้าภายใคลังสินค้า ช่วยทำให้สามารถจัดการสินค้าในระบบคลังสินค้าได้อย่างรวมเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น