ตรวจสอบชั้นวางสินค้า
หมวดหมู่ย่อย
Audit Racking

Audit Racking | RACK SAFETY INSPECTION

Nextgen Care รับปรึกษาและตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของโครงสร้างชั้นวางสินค้าภายในคลังสินค้าตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 

#ตรวสอบชั้นวางอุตสาหกรรม |  เต็มรูปแบบ 1 ครั้งได้รับการบริการอะไรบ้าง?
          ✅ ตรวจสอบสอบชั้นวางสินค้าเบื้องต้น 
          ✅ เช็คค่าดิ่งของเสา
          ✅ ตรวจสอบส่วนประกอบอื่นๆของชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม เช่น คาน สเตย์ เป็นต้น
          ✅ ตรวจสอบน็อต พุ๊ก ยึดชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม
          ✅ มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเซ็นรับรองการตรวจสอบ
          ✅ เล่ม report  1 เล่ม
          ✅ คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงชั้นวางที่เสียหายจากผู้เชียวชาญ