ข่าวสารกิจกรรม
ข้อดีของการใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน
02 มิถุนายน 2021

ข้อดีของการใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

1. ละเว้นภาษีอากรขาเข้าและขาออก     

          โดยปกติแล้วการนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า จะต้องทำการชำระภาษีอากรตามกฎหมายกำหนด แต่ถ้าหากใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน ภาษีนำเข้าจะถูกละเว้น โดยสินค้าจะสามารถเก็บอยู่ในโกดังได้ 2 ปี และยิ่งถ้าหากเป็นการนำเข้าสินค้า เพื่อส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่น แปลว่าผู้ประกอบการจะไม่ต้องนำสินค้าออกมาจากโกดังเพื่อมาไว้ในร้านค้าแต่อย่างใด แต่สามารถพักสินค้าไว้ที่โกดังทัณฑ์บนเพื่อรอการส่งออกได้ ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี จึงเป็นเหตุผลที่ว่าคลังสินค้าทัณฑ์บน ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการส่งออก

2. ลดข้อจำกัดในการนำเข้าของลอตใหญ่

          การนำเข้าของล็อตใหญ่ จำนวนมากๆ ย่อมถูกกว่าการรับสินค้าทีละน้อยๆ เข้าประเทศ สามารถลดต้นทุนให้ต่ำลงได้มากกว่าการนำเข้าของจำนวนน้อย แต่ปัญหาคือภาษีอากรที่จะต้องจ่ายมากตามไปด้วย สำหรับผู้ประกอบการที่มีเงินหมุนเวียนไม่มากพอ จะได้รับผลกระทบเรื่องนี้โดยตรง เพราะต้องจ่ายภาษีอากรจำนวนมากเพื่อนำของออกจากคลังสินค้าท่าเรือ แต่การนำไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าทัณฑ์บน จะช่วยลดภาระตรงนี้ได้ เพราะสามารถนำเข้าสินค้าล็อตใหญ่ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องนำสินค้าออกและเสียภาษีอากรในครั้งเดียว โดยให้นำสินค้าไปพักไว้ที่คลังสินค้าทัณฑ์บน จากนั้นเมื่อถึงเวลาจะเอาสินค้าออกจากคลัง ก็เอาออกทีละน้อยๆ ตามที่ขายให้กับลูกค้าได้ เนื่องจากคลังสินค้าสามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี โดยในการเอาของออกไปแต่ละครั้ง ก็จ่ายภาษีไปตามจำนวนของที่เอาออก ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายก้อนใหญ่เกินไป ช่วยให้สามารถนำเงินไปหมุนเวียนตรงอื่นที่จำเป็นได้มากกว่าได้

3. ช่วยยืดเวลาในการหาลูกค้า

          กรณีที่มีการนำเข้าสินค้าปริมาณเยอะๆ หรือล็อตใหญ่มาก แต่ยังหาลูกค้าได้ไม่เพียงพอ การเก็บสินค้าเอาไว้ในโกดังทัณฑ์บน จะช่วยให้มีเวลาในการหาลูกค้าได้เป็นเวลา 2 ปีเต็ม โดยที่ยังไม่ต้องชำระภาษีอากรก่อน เพราะคลังสินค้ารองรับการเก็บสินค้าเป็นเวลา 2 ปี จากนั้นก็ทำการนำสินค้าออกจากคลังทัณฑ์บนและชำระภาษีอากรไปตามปริมาณที่ลูกค้าของท่านผู้ประกอบการสั่งซื้อ เพื่อขายให้กับลูกค้าทีละล็อต โดยไม่จำเป็นต้องเอาออกครั้งเดียวจบพร้อมกับจ่ายภาษีอากรจำนวนมาก จึงช่วยเพิ่มระยะเวลาในการหาลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณข้อมูลจาก 
www.proindsolutions.com