ข่าวสารกิจกรรม
ตู้คอนเทนเนอร์ Flat rack
02 มิถุนายน 2021

ตู้คอนเทนเนอร์ Flat rack 

ตู้คอนเทนเนอร์ Flat rack 
         เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีพื้นราบ เปิดโล่งทั้งด้านบนและด้านข้าง มีฐานพื้นสำหรับใส่สินค้าที่มีขนาดใหญ่ กว้างหรือสูงเป็นพิเศษ สินค้าที่มีขนาดไม่พอดีกับตู้สินค้าและไม่สามารถโหลดใส่ตู้แห้งแบบปกติได้ เช่น เครื่องจักร ท่อชนิดต่าง วัสดุก่อสร้าง หรือ ยานพาหนะที่มีลักษณะกว้างยาวสูงเป็นพิเศษ มีทั้งขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต โดยตู้ชนิดนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากบนเรือมีพื้นจำกัดสำหรับวางตู้สินค้าชนิดนี้

ขอบคุณข้อมูลและภาพ 
www.a1autotransport.com, www.march.co.th