ข่าวสารกิจกรรม
Dry container (ตู้คอนเทนเนอร์แห้ง)
02 มิถุนายน 2021

Dry container 

1. Dry container (ตู้คอนเทนเนอร์แห้ง, ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน)

         เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสำหรับสินค้าทั่วไปที่ไม่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ มีทั้งขนาด 20 ฟุต เหมาะสำหรับสินค้าที่มีปริมาตรไม่เยอะ หรือน้ำหนักมาก เช่น ข้าว แป้ง น้ำตาล อาหารกระป๋อง ฯลฯ ขนาด 40 ฟุต/40 ฟุตไฮคิว/45 ฟุตไฮคิว เหมาะสำหรับสินค้าปริมาตรเยอะแต่น้ำหนักไม่มากเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางรถยนต์ กระเป๋าเดินทาง บะหมีกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

         ตู้คอนเทนเนอร์ชนิดนี้คือตู้แบบมารตรฐานหลักๆในประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 20’ฟุต, 40’ฟุต และ 40’ฟุต high cube โดยตู้เหล่านี้จะใช้จัดส่งสินค้าทั่วไปที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องสำอาง, วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า, อาหารแห้ง, ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้หรือเหล็ก รวมไปถึง สินค้าอันตรายต่างๆเป็นต้น

ขนาดของ Dry container 

20 feet container 
[ขนาดภายนอก] ความยาว: 6.05 เมตร / กว้าง: 2.43 เมตร / สูง: 2.59 เมตร
[ขนาดภายใน] ความยาว: 5.86 เมตร / กว้าง: 2.35 เมตร / สูง: 2.38 เมตร

40 feet container 
[ขนาดภายนอก] ความยาว: 12.19 เมตร / กว้าง: 2.43 เมตร / สูง: 2.89 เมตร
[ขนาดภายใน] ความยาว: 12.03 เมตร / กว้าง: 2.35 เมตร / สูง: 2.38 เมตร

40 feet high cube container
[ขนาดภายนอก] ความยาว: 12.19 เมตร / กว้าง: 2.43 เมตร / สูง: 2.89 เมตร
[ขนาดภายใน】ความยาว: 12.03 m / กว้าง: 2.35 เมตร / สูง: 2.70 เมตร
ตู้คอนเทนเนอร์ 40ฟุต High cube จะแตกต่างกับตู้ 40ฟุต Dry container ที่ความสูงเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก :
www.march.co.th