ข่าวสารกิจกรรม
ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 6
02 มิถุนายน 2021

ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 6

ความปลอดภัยในคลังสินค้า

         6. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินให้พร้อม

        ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสารเคมี อัคคีภัย หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ คลังสินค้าก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อม ทั้งหน้ากากกันสารพิษ อุปกรณ์ดับเพลิง ไปจนถึงกล่องปฐมพยาบาล เพราะเตรียมพร้อมไว้ก่อนปลอดภัยกว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก 
www.proindsolutions.com

ติดตามต่อ ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 7