ข่าวสารกิจกรรม
ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 5
02 มิถุนายน 2021

ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 5

ความปลอดภัยในคลังสินค้า

          5. อันตรายจากการขนย้าย การจัดเก็บ สินค้า-วัสดุ 

        ระหว่างขนย้ายสินค้าไม่ว่าจะด้วยรถหรือด้วยตัวพนักงานเอง อาจเกิดอุบัติเหตุจากหลาย ๆ สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นบนทางเดิน ความชื้นและพื้นที่ลื่น ไปจนถึงการวางของไม่เป็นระเบียบจนทำให้เป็นที่มาของอุบัติเหตุต่าง ๆ

ปัญหาที่พบเจอจากการจัดเก็บการขนย้ายสินค้า - วัสดุ คือ

  •  การวางของเกะกะ ที่อาจทำให้เกิดการสะดุดล้ม โดยเฉพาะของชิ้นเล็ก ส่วนของชิ้นใหญ่ แม้จะเห็นของวางขวางชัดเจน จนอาจจะไม่สะดุด แต่ก็เกิดปัญหาที่เราจะต้องเบี่ยงเลี่ยงทางเดินได้ ซึ่งอาจมีโอกาสเดินเซ หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ไม่สะดวก จนอาจส่งผลอันตรายสำหรับคนงานในบริเวณใกล้เคียง
  • จัดเรียงสินค้าสูงเกินไปหรือไม่ได้ระดับพอดี เนื่องจากของในคลังมีเยอะ ไม่เหลือพื้นที่ให้เก็บ แต่จำเป็นต้องเก็บ ทำให้ต้องเรียงสินค้าในแนวดิ่งให้มากที่สุด แต่อันตรายเกิดขึ้นได้ทันทีหากจัดเรียงไม่เสมอกัน หรือวางไว้สูงเกินกว่าของชั้นล่างสุดจะรับน้ำหนักได้ อาจทำให้สินค้าล้ม และตกกระจาย ส่งผลอันตรายกับคนงานในบริเวณใกล้เคียงเช่นกันวิธีป้องกัน
  • ดูแล และเก็บกวาดทางเดินที่ชัดเจน และอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ให้มีสิ่งขัดขวาง หรือสิ่งที่คนงานสะดุดหรือล้ม
  • ควรวางโหลดสินค้าให้กระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ และถูกต้องเหมาะสม

ขอบคุณข้อมูลจาก 
www.proindsolutions.com

ติดตามต่อ ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 6