ข่าวสารกิจกรรม
ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 4
02 มิถุนายน 2021

ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 4

ความปลอดภัยในคลังสินค้า 

            4. อันตรายจากสารแคมีภายในคลังสินค้า
            เป็นเรื่องปกติที่ภายในคลังสินค้าของเราจะมีการจัดเก็บสารเคมีชนิดต่าง ๆ เอาไว้ แต่หากต้องการสร้างความปลอดภัยในคลังสินค้าก็ควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเก็บสารเคมีเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งพนักงานให้ทราบว่ามีการเก็บสารเคมีตรงส่วนไหนของคลังสินค้า การฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักอันตรายจากสารเคมีต่าง ๆ และการจัดการที่เหมาะสมหาเกิดเหตุไม่คาดฝัน ในการระบุถึงอันตรายทางเคมี การจัดการที่เหมาะสม การจัดเก็บ และการกำจัดสารเคมีที่เหมาะสม เพื่อให้ทีมงานมีความรู้และทราบถึงสิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำ ควรหลีกเลี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุจากสารเคมีนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก 
www.proindsolutions.com

ติดตามต่อ ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 5