ข่าวสารกิจกรรม
ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 1
02 มิถุนายน 2021

ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 1 

ความปลอดภัยในคลังสินค้า 
            1. การใช้รถยกหรือรถโฟล์คลิฟต์ (FOLKLIFT)
      รถโฟล์คลิฟต์เป็นเครื่องจักรสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงานภายในคลังสินค้า แต่เนื่องจากการใช้งานที่ง่าย สะดวก และการเคลื่อนที่ที่รวดเร็ว อาจทำให้พนักงานประมาทหรือเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันได้ อุบัติเหตุต่างๆ มาจากความประมาทของผู้ขับ หรือพนักงานที่เดินไปมาอื่นๆ 

5 สาเหตุที่เกิดจากรถยกหรือรถโฟล์คลิฟต์ (FOLKLIFT)
        1. การยกสินค้าสูงเกินกำหนด อาจทำให้สินค้าหล่นทับคนขับรถหรือผู้ปฏิบัติงานที่อยู่บริเวณนั้นได้ 
           2. โฟล์คลิฟท์พลิกคว่ำ เมื่อขับรถเร็วหรือน้ำหนักไม่สมดุล
           3. การชนหรือทับจนอาจเสียชีวิตได้ คนขับโฟล์คลิฟท์มองไม่เห็นผู้ปฏิบัติงานที่เดินอยู่
           4. ผู้ปฏิบัติงานอาจตกจากที่สูง หากขึ้นไปยืนบนงาของโฟล์คลิฟท์
           5. อุบัติเหตุชนกัน ไม่มีการกำหนดเส้นทางของโฟล์คลิฟท์หรือมีแต่ไม่เหมาะสม

วิธีการป้องกันการเกินความไม่ปลอดภัยหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากรถโฟล์คลิฟต์มี ดังนี้ 

  • ผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่ได้เท่านั้น
  • กำหนดเส้นทางเดินสำหรับ ทางเดินคน / ทางเดินรถโฟล์คลิฟต์ 
  • จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายทุกทางแยกหรือทางโค้งที่รถโฟล์คลิฟท์ต้องการสัญจร
  • บีบแตรให้สัญญาณทุกครั้งเมื่อเลี้ยว ถอยหลัง ทางข้าม ประตูเข้า-ออก หรือมุมอับ
  • บรรทุกสิ่งของตามพิกัดที่กำหนด
  • สอดส่องพนักงานที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอันตรายในขณะใช้อุปกรณ์
  • ไม่บังคับการเสร็จงานตามเป้าหมายจนหลงลืมความปลอดภัยในการทำงาน
  • ผู้ขับควรทบทวนกฎการใช้รถโฟล์คลิฟต์เสมอ และควรระวังในอุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลา
  • พนักงานท่านอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ขับก็ควรระวังตนจากการเดินไปมาควรเดินตามทางเดินคนที่มีเส้นทางกำหนดไว้ไม่ควรเดินไปขัดขวางเส้นทางรถโฟล์คลิฟต์

ขอบคุณข้อมูลจาก 
www.proindsolutions.com

ติดตามต่อ ความปลอดภัยในคลังสินค้า ตอนที่ 2