ข่าวสารกิจกรรม
อันตรายและการป้องกันเมื่อทำงานในห้องเย็น
02 มิถุนายน 2021

 อันตรายและการป้องกันเมื่อทำงานในห้องเย็น

การทำงานใน “ห้องเย็น” แต่ละแห่งมีอุณหภูมิที่ต่างกัน บางแห่งอุณหภูมิอาจต่ำกว่า -40 องศาC ทำให้การทำงานในห้องเย็นต้องอาศัยความระมัดระวังและการป้องกันที่ได้มารตราฐาน เพื่อไม่ให้เกิดอัตรายต่อคนที่ทำงานหรือสินค้าด้านในห้องเย็น และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อทำงานในห้องเย็น มีดังนี้

 • อุบัติเหตุเนื่องจากคนถูกขังติดอยู่ในห้องเย็น
 • อุบัติเหตุจากสารทำความเย็นรั่ว
 • การบาดเจ็บจากความเย็น
 • อันตรายจากน้ำแข็งที่เกิดขึ้น
 • เพิ่มโอกาสมากขึ้นที่ทำให้อุปกรณ์เครื่องมือชำรุด
 • การทำงานในห้องเย็นจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยง

เมื่อเราทราบปัญหาและอุบัติเหตุที่เกิดในห้องเย็นแล้ว ต้องทราบถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในห้องเย็นเพื่อสร้างมาตราฐานแและความปลอดภัยให้กับพนักงานและสินค้าในห้องเย็น 

การป้องกันอันตรายจากการทำงานในห้องเย็น

 • ห้องเย็นต้องสร้างขึ้นถูกต้องตามมาตรฐาน
 • มาตรการป้องกันไม่ให้มีผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่น ๆ ถูกขังติดอยู่ในห้องเย็น
       - ควรมีป้ายติดเตือนอยู่หน้าประตูทางเข้าห้องเย็น ห้ามผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปข้างใน
       - มีทางออกฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ทาง มีป้ายเตือนบอกทางในจำนวนที่เพียงพอและไม่มีวัตถุใดๆ กีดขวางทางออกฉุกเฉิน
       - มีไฟฉุกเฉินที่ทำงาน ด้วยระบบแบตเตอรี่สำรอง
       - มีการบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย และก่อนที่จะล็อคประตูต้องมีการตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็นอย่างละเอียดทุกครั้ง
       - มีสัญญาณเตือนภัยสำหรับให้ผู้ที่ติดในห้องเย็น ใช้แจ้งให้ผู้อยู่ข้างนอกรับทราบว่ามีคนติดอยู่ข้างใน ระบบควรทำงานโดยมีแบตเตอรี่สำรอง มีป้ายบอกและติดตั้ง  สัญญาณเตือนในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • มีแนวทางในการป้องกันอันตราย ดังนี้
       - ซ่อมบำรุง และควบคุมการทำงานของห้องเย็นโดย ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกมาเป็น อย่างดี และมีแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ และสื่อสารให้ทุกคนรับทราบ
       - โรงงานที่มีห้องเย็นขนาดใหญ่จะต้องมีแผนงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ ตรวจสอบห้องเย็น ทั้งในส่วนของอุปกรณ์และระบบท่อที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายหากชำรุด
 • การทำงานในสภาพพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ
       - จัดหาชุดป้องกันความเย็นที่เหมาะสม
       - จัดให้มีห้องพักที่มีสภาพอากาศปกติ กับน้ำอุ่น สำหรับพักเบรก ส่วนระยะเวลาในการ พักขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิของห้องเย็นและลักษณะงาน
 • ผู้ที่ทำงานในห้องเย็นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง จะต้องจัดให้มีการตรวจร่างกายผู้ที่จะต้องทำงานในห้องเย็นก่อนเสมอ
 • สะเก็ดน้ำแข็ง หรือน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจะต้องจัดเก็บออกไปทุกวัน
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในงานห้องเย็นควรจัดให้มีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตราย การเลือกซื้ออุปกรณ์ที่นำมาใช้ควรเลือกให้ถูกประเภทที่จะนำมาใช้ในห้องเย็น เช่น พาเลท หรือ ชั้นวางต่าง ๆ สามารถหาข้อมูลได้จากผู้จำหน่าย

ขอบคุณข้อมูลเบื้องต้นจาก : 
www.clinnovation.co.th, www.supakornsafety.com