ข่าวสารกิจกรรม
คลังสินค้าห้องเย็นควรจัดเก็บอะไร??
01 มิถุนายน 2021

สินค้าอะไรบ้างที่ควรจัดเก็บในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือคลังสินค้าห้องเย็น?? 

          สินค้าที่ต้องจัดเก็บในคลังควบคุมอุณหภูมิส่วนมากคือ “อาหาร” เนื่องจากสามารถเน่าเสียได้ จึงต้องเก็บไว้ในความเย็น แต่นอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่ควรเก็บในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิเช่นกัน เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าหรือรักษารูปทรงของสินค้าเอาไว้และป้องกันการเกิดปฎิกิริยาทางเคมีที่สามารถเกิดขึ้นกับสินค้าได้ โดยสินค้าที่เหมาะสมที่ควรจัดเก็บใน คลังสินค้าห้องเย็น หรือ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิมีดังนี้ 

อาหารและเครื่องดื่ม
          อาหารและเครื่องดื่มบางประเภทเป็นสินค้าอันดับต้น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพราะอาหารสามารถเน่าเสียได้ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ที่ช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารเครื่องดื่ม เพื่อป้องกันการเน่าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาหารแล้วยังมีเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยการจัดเก็บโดยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ เช่น ไวน์ น้ำผลไม้ นม  การเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มในคลังสินค้าห้องเย็นนั้นควรเป็นห้องเย็นที่ได้รับมาตราฐาน จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ISO, Halal, GMP, EST, HACCP เป็นต้น

เครื่องสำอาง
          นอกจากการเก็บสินค้าในอุณหภูมิต่ำ ก็ยังมีสินค้าบางประเภทที่ควรอยู่ในคลังควบคุมอุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมิห้อง เพราะถ้าหากอยู่นอกพื้นที่ควบคุม หากพื้นที่นั้นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเกินกว่าอุณหภูมิห้อง ก็อาจทำให้สินค้าได้เสื่อมคุณภาพได้ อย่างสินค้าเครื่องสำอางทั้งกลุ่ม Make up และกลุ่ม Skin care ที่ควรได้รับการจัดเก็บในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ช่วยลดอัตราความเสื่อมของสินค้าได้

ยา เวชภัณฑ์ วิตามิน 
          อีกหนึ่งกลุ่มสินค้าก็คือยาและวิตามิน หรือพวกอาหารเสริมทั้งหลาย ที่บางครั้งก็ต้องอาศัยคลังควบคุมอุณหภูมิเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพภายในโครงสร้างระดับโมเลกุลของสินค้า หากไม่ได้รับการควบคุมแล้วบังเอิญว่าพื้นที่ที่เก็บสินค้ามีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้เกิดการเสื่อม ทั้งยังอาจเกิดปัญหาปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมได้อีกด้วย

สินค้าที่มีลักษณะแบบขี้ผึ้ง
          สินค้าที่มีลักษณะแบบขี้ผึ้ง เช่น เทียนไข ยาหม่อง และอื่นๆ ก็มีความจำเป็นมากที่ต้องได้รับการจัดเก็บแบบควบคุมอุณหภูมิ บางครั้งผู้ประกอบการจึงหันไปใช้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาสภาพให้คงรูปอยู่ในสภาพเดิม ผลกระทบหากสินค้ากลุ่มนี้ไม่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิ อาจละลายและเสียรูปไปจนถึงขั้นไม่สามารถใช้การได้

ฟิล์มภาพ
          เพื่อป้องกันไม่ให้ฟิล์มเสียหาย แน่นอนว่าสินค้าประเภทนี้ควรเก็บให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน แม้ว่าการถ่ายแบบใช้ฟิล์มจะได้รับความนิยมน้อยกว่ากล้องดิจิตอล แต่ก็ยังมีผู้บริโภคบางส่วนที่ยังใช้งานและให้ความสำคัญกับคุณภาพฟิล์มอยู่ ดังนั้นการเก็บรักษาฟิล์มจึงจำเป็นต้องการจัดเก็บในห้องเย็นเพื่อป้องกันความเสียหายของฟิล์ม

งานศิลปะ
          งานศิลปะควรเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่ควบคุมอุณหภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานเก่า หากงานศิลปะร้อนเกินไป สีอาจจางลง ในบางกรณี สีอาจเริ่มลอกออกจากผืนผ้าใบได้ เช่นเดียวกับเทียนที่อาจไม่ต้องกังวลเรื่องอุณหภูมิมาก หากเป็นการจัดเก็บในระยะเวลาอันสั้น แต่หากเป็นการเก็บระยะยาวควรต้องจัดเก็บสินค้าประเภทนี้ในอุณภูมิที่เหมาะสม
 

พืช 
          ความเย็นจะช่วยให้พืชมีความสดชื่นอยู่ระหว่างการจัดเก็บ เช่นเดียวกับดอกไม้ที่จะคงสภาพอยู่ได้นานกว่าในอุณหภูมิที่เย็นกว่า ซึ่งป้องกันไม่ให้เหี่ยวเฉา รวมไปถึงเมล็ดพืช หากเก็บไว้ในภาชนะที่มีการป้องกันความชื้นก็จะทำให้มีอายุใช้งานนานกว่าปกติ