ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

Library Accessories / ครุภัณฑ์ห้องสมุด 

กล่องใส่วารสาร / Magazine box

 • สำหรับจัดวารสารบนชั้นหนังสือ หรือบนโต๊ะทำงาน
 • เหมาะสำหรับจัดเป็นหนังสือหรือเอกสารต่างๆ
 • ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป แข็งแรง ทนทาน
 • ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสีฝุ่น ไม่เป็นสนิม
 • มี 5 สี แดง, ส้ม, เหลือง, น้ำเงิน, เขียว

เหล็กคั่นหนังสือ / Book End

 • สำหรับวางคั่นหนังสือ
 • ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป แข็งแรง ทนทาน
 • ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสีฝุ่น ไม่เป็นสนิม
 • มี 5 สี แดง, ส้ม, เหลือง, น้ำเงิน, เขียว

ที่เสียบปากกา, นามบัตร / Pen, Business card holder 

 • สำหรับเสียบปากกา และนามบัตร
 • ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป แข็งแรง ทนทาน
 • ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสีฝุ่น ไม่เป็นสนิม
 • มี 5 สี แดง, ส้ม, เหลือง, น้ำเงิน, เขียว

บันไดหยิบของ  (KS) / Step Stools

 • โครงขาเหล็กพ่นสี ติดล้อสปริง ล้อจะล็อคเมื่อขึ้นเหยียบ