ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์ / ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน

LPI-HA รุ่น MD คือ ชั้นวางยาสำหรับห้องยาของโรงพยาบาล ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บยาสำหรับผู้ป่วยในแต่ละวอร์ดของโรงพยาบาล มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวางบนเคาน์เตอร์ และแบบตั้งพื้นพร้อมล้อเลื่อน จึงทำให้สามารถจัดวางได้ทุกพื้นที่อย่างลงตัว โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป ซึ่งผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสีฝุ่น และอบด้วยความร้อนสูง ปราศจากสนิม ชั้นวางแบ่งกั้นเป็นช่องๆ กล่องวางยาผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (Polyethylene, PE) ที่มีความทนทานต่อสารทำละลายต่างๆ พร้อมช่องบอกหมวดหมู่ของยา เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา

MD-T44

ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์ (MD-T44)
ขนาด : W.920 x D.350 x H.710 mm
รายละเอียดสินค้า :

 • เป็นชั้นวางยาแบบวางบนเคาน์เตอร์
 • ใส่กล่องยาได้ 16 กล่อง 4 แถว 4 ระดับชั้น
MD-T35

ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์ (MD-T35)
ขนาด : W.1135 x D.350 x H.550 mm
รายละเอียดสินค้า :

 • เป็นชั้นวางยาแบบวางบนเคาน์เตอร์
 • ใส่กล่องยาได้ 15 กล่อง 5 แถว 3 ระดับชั้น
MD-T37

ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์ (MD-T37)
ขนาด : W.1565 x D.350 x H.550 mm
รายละเอียดสินค้า :

 • เป็นชั้นวางยาแบบวางบนเคาน์เตอร์
 • ใส่กล่องยาได้ 21 กล่อง 7 แถว 3 ระดับชั้น
MD-CMW75

ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน (MD-CMW75)
ขนาด : W.1140 x D.350 x H.1600* mm
รายละเอียดสินค้า :

 • ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อนล็อคได้ขนาด 3 นิ้ว
 • ใส่กล่องยาได้ 35 กล่อง 5 แถว 7 ระดับ
 • มีชั้นเลื่อนรางสไลด์ สำหรับจัดยา
 • ด้านล่างมีที่เก็บของบานเลื่อนอะคริลิคใส
MD-CMDW74

ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน (MD-CMDW74)
ขนาด : W.920 x D.350 x H.1600* mm
รายละเอียดสินค้า :

 • ชั้นวางยา แบบล้อเลื่อนล็อคได้ขนาด 3 นิ้ว
 • ใส่กล่องยาได้ 28 กล่อง 4 แถว 7 ระดับ
 • มีชั้นเลื่อนรางสไลด์ สำหรับจัดยา
 • ด้านล่างมี 2 ลิ้นชัก และที่เก็บของแบบบานเลื่อนอะคริลิคใส
MD-CMP64

ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน (MD-CMP64)
ขนาด : W.920 x D.350 x H.1550* mm
รายละเอียดสินค้า :

 • ชั้นวางยา แบบล้อเลื่อนล็อคได้ขนาด 3 นิ้ว
 • ใส่กล่องยาได้ 24 กล่อง 4 แถว 6 ระดับ
 • มีชั้นเลื่อนรางสไลด์ สำหรับจัดยา
 • ด้านล่างมีที่เก็บของแบบประตูบานเปิด
MD-CMP73

ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน (MD-CMP73)
ขนาด : W.705 x D.350 x H.1600* mm
รายละเอียดสินค้า :

 • ชั้นวางยา แบบล้อเลื่อนล็อคได้ขนาด 3 นิ้ว
 • ใส่กล่องยาได้ 21 กล่อง 3 แถว 7 ระดับ
 • มีชั้นเลื่อนรางสไลด์ สำหรับจัดยา
 • ด้านล่างมีที่เก็บของแบบประตูบานเปิด
MD-CMDP63

ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน (MD-CMDP63)
ขนาด : W.705 x D.350 x H.1550* mm
รายละเอียดสินค้า :

 • ชั้นวางยา แบบล้อเลื่อนล็อคได้ขนาด 3 นิ้ว
 • ใส่กล่องยาได้ 18 กล่อง 3 แถว 6 ระดับ
 • มีชั้นเลื่อนรางสไลด์ สำหรับจัดยา
 • ด้านล่างมี 2 ลิ้นชัก และมีที่เก็บของแบบประตูบานเปิด 2 บาน