ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

 

Vertical Plan Storage  / ตู้และรถเข็นเก็บแบบ 

ตู้เก็บแบบ (PP)

  • ออกแบบเพื่อการจัดเก็บแบบ Drawing, แบบพิมพ์เขียว, แผนที่ ฯลฯ
  • ปลอดภัยจากฝุ่นละอองและความเปียกชื้น มีกุญแจล็อคป้องกันเพื่อความปลอดภัย
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บถึง 60% เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บแบบแนวนอน
  • มีหลายขนาดให้เลือกใช้ สามารถเก็บแบบที่ขนาด A2 - A0

รถเข็นเก็บแบบ (PS)

  • ออกแบบเพื่อการจัดเก็บแบบ Drawing, โปสเตอร์, แผนที่ ฯลฯ
  • สะดวกในการจัดเก็บและใช้งาน ด้วยก้านแขวนแบบหนีบ
  • โครงสร้างแข็งแรง มีล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
  • มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ เก็บแบบที่ขนาด A1 -  A0