ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

Trolley / รถเข็นหนังสือ / รถเข็นอเนกประสงค์ 

  • ใช้สำหรับขนย้ายหนังสือในห้องสมุด
  • มี 2 แบบ คือ แบบชั้นแผ่นเรียบ และแผ่นชั้นที่มีสันกลางใช้ได้ 2 หน้า
  • ทั้ง 2 แบบมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ 2 ชั้น และ 3 ชั้น