ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน (BSS)

ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน  (BSS)

       ชั้นหนังสือรางเลื่อน แบบสไลด์เลื่อนด้านข้าง เป็นแนวคิดใหม่ของการจัดวางชั้นหนังสือ เหมาะสำหรับห้องสมุดที่มีพื้นที่จำกัด การจัด Layout ชั้นวางลักษณะนี้ทำให้ได้ห้องสมุดที่โปร่งโล่ง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวางซ้อน 2 แถว และ 3 แถว สามารถเลือกช่วงหน้ากว้างของชั้นวางได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน  (BSS-W)

      ชั้นหนังสือรางเลื่อน แบบสไลด์เลื่อนด้านข้าง เป็นแนวคิดใหม่ของการจัดวางชั้นหนังสือ เหมาะสำหรับห้องสมุดที่มีพื้นที่จำกัด การจัด Layout ชั้นวางลักษณะนี้ทำให้ได้ห้องสมุดที่โปร่งโล่ง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวางซ้อน 2 แถว และ 3 แถว สามารถเลือกช่วงหน้ากว้างของชั้นวางได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่