ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

ชั้นวางหนังสือ (LB)

LB-11
LB-W-11

ชั้นหนังสือ (LB-11) 
ขนาด : W36 x D13 x H84 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้นพร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

LB-12
LB-W-12

ชั้นหนังสือ (LB-12) 
ขนาด : W72 x D13 x H84 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้นพร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

LB-13
LB-W-13

ชั้นหนังสือ (LB-13) 
ขนาด : W108 x D13 x H84 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้นพร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

LB-21
LB-21

         

ชั้นหนังสือ (LB-21) 
ขนาด : W36 x D24 x H84 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้นพร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

LB-22
LB-W-22

ชั้นหนังสือ (LB-22)
ขนาด : W72 x D24 x H84 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้นพร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

LB-23
LB-W-23

ชั้นหนังสือ (LB-23) 
ขนาด : W108 x D24 x H84 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้นพร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้