ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM)

BM-11
BM-S-11
BM-W-11

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM-11) 
ขนาด : W36 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

BM-12
BM-S-12
BM-W-12

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM-12) 
ขนาด : W72 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

BM-13
BM-S-13
BM-W-13

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM-13) 
ขนาด : W108 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

BM-21
BM-S-21
BM-W-21

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM-21) 
ขนาด : W36 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

BM-22
BM-S-22
BM-W-22

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM-22) 
ขนาด : W72 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

BM-23
BM-S-23
BM-W-23

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM-23) 
ขนาด : W108 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้