ชั้นวางคลังสินค้า
หมวดหมู่ย่อย

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS)

BS-11
BS-S-11
BS-W-11

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS-11) 
ขนาด : W36 x D11 x H39 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียดสินค้า :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

BS-12
BS-S-12
BS-W-12

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS-12) 
ขนาด : W72 x D11 x H39 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

BS-13
BS-S-13
BS-W-13

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS-13) 
ขนาด : W108 x D11 x H39 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

BS-21
BS-S-21
BS-W-21

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS-21) 
ขนาด : W36 x D19 x H39 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

BS-22
BS-S-22
BS-W-22

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS-22) 
ขนาด : W72 x D19 x H39 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

BS-23
BS-S-23
BS-W-23

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS-23) 
ขนาด : W108 x D19 x H39 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวดด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้